×

Veškeré informace o přesunech a náhradních termínech jednotlivých představení najdete v sekci Vstupenky

Divadlo U Hasičů

FOLKLOR 4X JINAK

Taneční představení vytvořené propojením čtyř odlišných stylů práce, spolupráce s profesionálními tělesy, divadly i amatérskými soubory po celé České republice.

Autorské představení choreografa Davida Mikuly, který je absolventem taneční katedry oboru Choreografie na pražské HAMU. S myšlenkou opět předvést svoji bakalářskou práci z roku 2019 Nevěsta pro Dana vytvořenou na základě vybraných melodií z opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta (aranžmá pro lidovou hudbu: Michal Doubek), která je zároveň osobním věnováním autorovu bratrovi, a absolventskou práci z roku 2018 Bohyně inspirovanou žítkovskými bohyněmi vzniklo toto představení, jehož úmyslem je prezentovat určitou etapu autorovy choreografické činnosti.

Ta je spojena nejen se studii na HAMU, ale i s jeho dalšími aktivitami v souboru Verpán z Prahy vzniklým pod Taneční školou Betty (Mikula zde působí jako pedagog a choreograf od roku 2013) a spolkem Veselá Partyja z Boršic na Slovácku (založena 2013), jíž je spoluzakladatelem a zároveň uměleckým vedoucím.  Toto představení, které je výsledkem propojení čtyř odlišných stylů práce, spolupráce s profesionálními tělesy, divadly i amatérskými soubory po celé České republice je symbolickým vyvrcholením a zároveň malou oslavou 25 let Mikulovy choreografické činnosti.


Divadlo U Hasičů, Římská 45, Praha 2, 120 00
Tel: 222 516 910, E-mail: [email protected]
vyrobil GoOut.net | Cookies | Divadlo U Hasičů - oficiální stránka